1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

TACKNINGMATS

TACKNINGMATS   , 19

from Conway Central Baptist Co…

Statistics

Hur stenkolsparande företag använder olika verktyg

Kulspaltningsföretaget måste fortsätta med en diversifierad roll. Utgrävningsbehoven kan bero på olika krav som till exempel byggande av en barnpool, planering av mark- eller landskapsdesign. Oavsett de krav som klippblocken behöver tas bort. Just nu finns det flera typer av borr som kan ha möjlighet att slutföra denna uppgift. Konventionella sprängämnen används i gruvarbetet för att rädda vår miljö.
Vanligtvis görs den vanliga tekniken för rivning av sten genom att gå i hål i dem efter vilka sprängämnen som sätts in i dem. Som ett resultat av chansen att flyga sten och därmed sammanhängande miljöfaror görs det för närvarande inte några explosiva kemiska medel. Bouldersna är knäckta boulder delande företag använder ett sammanpressande system för att bryta stenet i mindre bitar.

https://www.youtube.com/watch?v=IPhQvuPyrBg

De olika verktygen som används för klyvning är faktiskt effektiva klippklippare. Hantering av handpluggen, stjärnborren och den mekaniska borren används huvudsakligen som rockklippare. Den speciella användningen av handpump är en av de äldsta typerna av stenbrytning. Nu används användningen av stjärnborr som fungerar på liknande sätt som handpluggen används. Det inkluderar tillsatsen av en borrslamhammare och en roterande borrning för att förbättra klipp- och rullskärningsprocessen.
Användningen av mekaniska borrar är väsentlig när de stora flodbergarna är otroligt stora. Det används vanligtvis i rivningsarbeten av betong. Den mekaniska borren används för att skapa hål i stenblocken efterföljande vilka patroner är placerade som är tillräckligt kraftiga för att explodera stenblocken. Boulder splitting företag kan nu uppnå sådant arbete på ett kostnadseffektivt sätt på grund av det utbredda valet av verktyg.