1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

fackforbund

fackforbund   , 31

from Tufts University

Statistics

Facken – Deras roll och fördelarna för dig som arbetstagare

5861468647693794592.jpg

Så kallade fackförbund är grupper som har som syfte att förbättra premisser för arbetstagare, samt försvara arbetstagarens rättigheter när det behövs. Med anledning av att villkor, arbetsförhållanden och en rad andra faktorer faktiskt skiljer sig åt mellan olika branscher, strävar faktiskt inte alla fackförbund i Sverige, eller i andra nationer, med alla knegare, utan istället är det brukligt att diverse fack vänder sig till varierande grupper av knegare. Arbetstagare inom kommuner och landsting är därför inte ansluten i samma fack som de som strävar på bank, eller i detaljvaruhandeln, för att bara skriva några exempel.
Utöver att vända sig till en viss grupp knegare kan ett fack även välja att rikta sig till en grupp arbetstagare som har samma utbildning (t.ex. ingenjörer) eller samma befattning (t.ex. chefer).


Fack är uppbyggda så att det finns lokala grupper, samt även arbetsplatsgrupper, lite beroende på hur stort facket är, samt hur stora arbetsplatserna där medlemmarna arbetar är.

En viktig uppgift som facket har är att de förhandlar om arbetsavtal med en arbetsgivarpart eller organisation. Då är tanken att det faktum att alla knegare organiserat sig, ska ge dem större talan och rättigheter än om de försökte förhandla på egen hand.

Vilka frågor intresserar sig då facken för?

Det kan skilja sig åt lite beroende på vilket fackförbund det gäller. Är det ett akademikerfack det gäller, är t.ex. i regel utbildningsfrågor och vidareutbildningsfrågor högre upp på agendan än i ett fack där de flesta av medlemmarna saknar högre utbildning.

Men som en regel kan man säga att facken intresserar sig för det som har med medlemmarnas arbetssituation att göra. Några kärnfrågor brukar därför vara löner, pension, arbetsmiljö, anställningsavtal samt olika förmåner.

Är fack samma sak som a-kassa?

Nej, det är 2 helt skilda saker. A-kassan ger dig ersättning om du skulle bli utan jobb, och enligt lagen måste du vara med i en a-kassa. fackförbunden hjälper er dock med andra saker, utöver denna ersättning, men det är inte obligatoriskt att vara medlem i dem. Dock kan man ofta när man går med i ett fack, även gå med i den a-kassa som passar bäst för detta facks medlemmar, vilket gör att en del blandar ihop de två. Men i själva verket har dessa två saker alltså inte alls med varandra att göra.

Kostnader för att vara medlem i ett fackförbund

Eftersom ett fack arbetar för er, och även kan ge dig olika typer av förmåner, tar de en avgift för detta arbete. Exakt hur mycket medlemsskapet kostar beror dock på vilket fack du väljer. Men låt inte avgiften påverka ditt val, istället är det smartast att välja fackförbund beroende på dem bransch du arbetar i, samt baserat på de arbetsuppgifter du har. Så stora är nämligen inte skillnaderna gällande avgifterna.

Hur blir man medlem i ett fackförbund?

De flesta av fackförbunden har formulär på sina hemsidor, som man kan fylla i för att bli medlem hos dem. I de fall detta inte finns, brukar det åtminstone gå att beställa hem dessa formulär i pappersverion via deras hemsidor, så intresserar du er för ett medlemsskap i ett fack, är det första du ska göra att leta rätt på deras hemsida. Där hittar du nämligen i regel all information du behöver för ett medlemsskap.

På varje facks hemsida brukar även de förmåner du kan få via ett medlemsskap hos dem beskrivas lite mer ingående, och du kan även läsa om hur stora de är, var de är verksamma, vilka som bör vara medlemmar hos just dem och så vidare, så vi rekommenderar er verkligen att ta nätet till hjälp för att ta reda på vilket fack som passar just er bäst om du vill gå med i facket, som man säger. I en allmän artikel som denna är det nämligen svårt att mer detaljerat svara på vad varje enskilt fack står för och kan göra för er.

Men att vara medlem i ett fackförbund ger anställd säkerhet och trygghet, och gör att du inte behöver stå ensam om något väl händer, utan att du har en större organisation bakom er. Så det är inte särskilt konstigt att de flesta av alla svenskar väljer att vara medlemmar i ett fackförbund. Sanningen är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige tillhör de högsta på jorden, så duktiga är nämligen våra fackförbund!