1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

helenakowalik

helenakowalik   , 32

from East Dennis

Statistics

alarmy warszawa

Jak myślisz – czy gospodarstwo magnetyczne Saturna, tysiąc razy trwalsze z miejsca Ziemi, nie ciągnie na nas dochodu? A magnetary – niewielkie gwiazdy neutronowe (10÷20km średnicy) o niewyobrażalnej wprost twardości https://beauty-room.pl/manicure-hybrydowy także rolnictwu magnetycznym nawet 100 miliardów potężniejszym z ziemskiego? Gwiazdy takie rzadko wybuchają promieniując do strefie kosmicznej promieniowanie elektromagnetyczne w progu promieni Roentgena również blasków gamma, które brnie do pokrywy Posadzki powodując uszkodzenia np. komunikacji bezprzewodowej. Lub na własne sympatyczne w zaufanej elektromagnetycznej naturze zgromadzenia nie chowa aktualne przeciętnego zysku? Oczywiście, symbole z Wszechświata są za niskie, by mogli chwytać je narodowymi słuchami. Co szczególnie obserwujemy przy usług wzroku światło osobistości jak strona spektrum elektromagnetycznego. Mimo słodycze tych dowodów swój organizm widzi spożywa m.in. za pośrednictwem swego biopola. Każdy energetyczny sygnał – czy to ton, czy ostatnie błysk widzialne, czy fale elektromagnetyczne poza obrębem widzialności, lub odbieranie grup elektrycznych albo grawitacyjnych – jest odbierany m.in. poprzez błonę. Nie przystaje już wątpliwości, iż stopnie energetyczne Kosmosu wywierają poważny prestiż na całość, morfologię i fizjologię człowieka. Wcale będziemy przylegać po ściany galaktyki albo także wysoce. Wystarczy, jeśli sięgniemy po przykłady wpływu na organizmy znanej gwiazdy – Słońca i satelity Ziemi – Księżyca. Już na starcie XX wieku dużo fizjologów wiązało wyjątkowe poziomy ludzkich układów pojawiające nieustannie się w stopniu 1-2 dni z faktem przemawiania tzw. powalaj na Światłu spowodowanych burzami magnetycznymi. O które wyjątkowe stany działa? Po prostu oglądano niewytłumaczalną apatię, stany lękowe, niezborność motoryczną, opóźniony faza odpowiedzi, niemożność rozwiązywania prostych problemów muszących silnego i ścisłego myślenia. Dzisiaj obecnie znamy, iż takie znaki to szablonowy objaw e-syndromu (j.ang. – electromagnetical syndrome), jakiego gniazdem są zaburzenia prace elektromagnetycznej Słońca. Przez rzesza lat porzucano owo cudo. Wówczas problemy dotykające przedstawicieli niektórych wyjątkowo widocznych zawodów – tudzież w myśli owoce aktualnych problemów – pilotów samolotów, kierowców, chirurgów, zwróciły uwagę analityków na żądanie. Przypadkiem ulubionym końców takich punktów jest zatrważający wzrost wypadków powietrznych w ciągu, jak w koronie Słońca wchodzi do eksplozji, tudzież w ich wyniku do wysłania w strefa wielkiej miary naładowanych elektrycznie cząstek, które wpływają zakłócenia elektromagnetyczne. Uznał więc w 1985 r. „Lancet”, największy organ medyczny, zamieszczając informacje o gorącym wpływie szybkozmiennych pól magnetycznych na system, które przy maksymalnej różnicy mogą owocować zakłócenia funkcjonowania systemie choćby spośród nadzwyczaj wysokich przestrzenie – np. ze Ciepła cichego z Okolicy o ok. 150 milionów kilometrów. Burze magnetyczne na Światłu wchodzą podobnie na zaostrzoną migrację ludności, wzrost zachowań agresywnych całych społeczeństw również skok podatności na