1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

kwquathy39i

kwquathy39i   , 44

from Humacao

Statistics

Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne rat


W chwili obecnej w naszym państwie wysokość bezrobocia plasuje się niestety na względnie dużym stopniu (w obecnej chwili jest to w przybliżeniu 12 procent). Niełatwo mówić o rzetelności danych niemniej jednak wolno nam przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja jednostek bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie posiadają przychodów a z 2-iej nie są w stanie zaciągnąć żadnego pożyczki mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pieniężnych całkowicie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
http://podzastaw.org
Jest to na pewno miła wiadomość dla każdej osoby, która nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nieprzewidziane koszty np. potrzeba naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego zdobycie wiąże się z szeregiem wymogów które wskazane jest wykonać. W 1-szej kolejności należy zakomunikować, że taki kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy kwotę 2 tys. złotych przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę). IAMSport

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny też dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.