1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

ltarmont

ltarmont   , 84

from Humacao

Statistics

Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na jakie rzeczy musimy patrze


Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w minionym czasie dość znanym zagadnieniem. Wypowiedzi na jej temat bywają jednakże całkowicie różne. Swój chłodny klimat zawdzięcza przede wszystkim doniesieniom medialnym, które ostrzegają przed rzekomymi nieprawidłowościami, które się z nią wiążą. Przestrzegają przed nierzetelnymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem przekazywanych pożyczek przechwytywali lokale mieszkalne biednych ludzi.

Rzeczywistość wydaje się być jednak trochę bardziej skomplikowana niż w schemacie dobrzy pożyczkobiorcy i źli pożyczkodawcy. W każdej sferze życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie możemy oceniać w sposób ogólny odpowiedniego zjawiska. Standardowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w całości pewna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron wie ściśle na co się zgadza.
6089095764867807466.jpghttp://podzastaw.org

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przydzielane przez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (przekazywane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody zawierania umów przez równorzędne strony, która to to zasada mieści się polskim KC. Strony umawiają się, że 1-a ze stron udziela pożyczki w określonej wartości a druga strona obiecuje ją spłacić w określonym okresie, wraz z pobocznymi odsetkami i kosztami.
Pożyczki pod zastaw nieruchomości-dlaczego warto zdecydować - casbsadnddra’s Blog
Z racji tego, że prywatny inwestor nie posiada przywilejów banku (np. nie może sprawdzać pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej). Zabezpiecza się wobec tego poprzez dokonanie adnotacji w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie nieskomplikowana struktura od strony prawnej.