1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

ltarmont

ltarmont   , 85

from Humacao

Statistics

Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której to kluczowe zasady są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mogą dołączyć kolejne zasady. Najczęściej są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy. http://podzastaw.org
znajdź więcej informacji
Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje pewną sumę pieniędzy (przeważnie są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę opłacić wraz z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.