1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

ltarmont

ltarmont   , 85

from Humacao

Statistics

Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na jakie rzeczy musimy patrze

Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w ostatnim czasie bardzo znanym tematem. Wypowiedzi na jej temat są jednakże całkowicie odmienne. Swój nieprzychylny klimat zawdzięcza przede wszystkim wiadomościom medialnym, które przestrzegają przed rzekomymi minusami, które się z nią wiążą. Ostrzegają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod płaszczykiem udzielanych pożyczek przechwytywali mieszkania ubogich ludzi.

Rzeczywistość wydaje się jednak nieco w wyższym stopniu złożona niż w schemacie dobrzy pożyczkobiorcy i nierzetelni pożyczkodawcy. W każdej sferze życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie można wartościować w sposób ogólny określonego zjawiska. Standardowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest w całości bezpieczna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron zdaje sobie sprawę dokładnie na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przydzielane przez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (przyznawane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody zawierania umów przez równorzędne podmioty, która to reguła mieści się polskim kodeksie cywilnym. Strony umawiają się, że jedna ze stron użycza pożyczki w danej wartości a 2ga strona zobowiązuje się ją spłacić w wyznaczonym terminie, razem z dodatkowymi odsetkami i kosztami.
uwielbiam to
Z racji tego, że prywatny inwestor nie dzierży uprawnień banku (np. nie może sprawdzać osoby w BIK). Zabezpiecza się wobec tego poprzez dokonanie wpisu w KW nieruchomości. Po