1. Welcome to kiwibox

  We're happy that you are part of our community. Please take a few minutes discover how kiwibox works.

  You want to explore kiwibox on your own? No problem. You can easily restart the tour at any time by using the sidebar if you change your mind.

 2. Logo

  A click on the kiwibox Logo brings you back to the startpage. Besides a menue with a lot of useful links opens if you mouse over.

 3. Notifications

  You may find all of your news, friendship requests and messages up right in the navigation bar.

 4. Settings

  Just mouse over a post and the gearwheel will appear. Here you'll find all the settings for your news.

 5. Supermodul

  The supermodul summarizes various contents. Enjoy exploring!

yilbasiagaclari

yilbasiagaclari   , 35

from Ramey

Statistics

Yilbası agacları

Yılbaşı, kullanılan takvimin bitişini takip eden ilk gündür. Miladi Takvime göre ( Gregoryan ) 31 Aralık gecesi Yılbaşı Gecesi olarak kutlanır. Yılbaşı hemen hemen tüm dünya kültürlerinde yaygın olarak kutlanmaktadır. Yılbaşı için daha çok batı geleneklerinin hakim olduğu günümüzde, özel olarak hazırlanan yiyecekler, Yılbaşı Ağacı süslemesi, hediyeleşme ve benzer etkinlikler aynı gece içerisinde yapılmaktadır. Yılbaşı Ağacı ( Noel Ağacı ), tarihine bakıldığında bir Pagan geleneğidir. Yapraklarını dökmeyen ağaçlar, ölümsüz yaşamı simgelemek için kullanılarak belirli günlerde süslendi. Eski Mısırlılarda daha çok öne çıkan Yılbaşı Ağacı geleneği sonraki süreçte İskandinav ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaya başladı. Günümüzdeki Yılbaşı Ağacının ise Alamanya kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Göçmen Almanların 17. Yüzyılda Amerikaya bu geleneği götürmesi ile Amerika'da da yaygınlaşarak 19.Yüzyıl sonlarına doğru tüm dünyada geleneksel bir ritüel halini aldı.